MBTI (Myers-Briggs Type Indication) - Phân loại tính cách là phương pháp sử dụng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để xác định tính cách của con người, dựa vào đó chúng ta hiểu chính mình hơn, nếu biết được tính cách của người khác chúng ta có thể đoán được suy nghĩ, hành động của họ. MBTI được ứng dụng nhiều trong việc: Xây dựng đội ngũ nhân viên, quản lý và đào tạo, đối phó với căng thẳng, giải quyết xung đột, đàm phán, hướng dẫn nghề nghiệp, xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt hơn. Click vào đây để làm bài trắc nghiệm MBTI.
Phần thảo luận của những người thuộc nhóm ESTJ, mỗi nhóm tính cách có một trang thảo luận riêng.
Phần thảo luận của những người thuộc nhóm ESTJ, mỗi nhóm tính cách có một trang thảo luận riêng.
View Source HTML
Thích/Like bài viết này